Jumis

Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” ir vides apsaimniekošanas uzņēmums, kas nozarē strādā jau kopš 1947.gada. Sākotnēji uzņēmums piedāvāja tikai atkritumu apsaimniekošanu, bet šobrīd uzņēmums piedāvā risinājumus dažādām ikdienas situācijām gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. 

PSIA „Jumis” ietilpst „Eco Baltia grupā”, kas pēc apgrozījuma ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā, nodrošinot pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no savākšanas un šķirošanas, līdz otrreizējai izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un izejvielu pārstrādei. 

PSIA „JUMIS” piedāvā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, kā arī asenizācijas pakalpojumus un dažādus sezonālos pakalpojumus, piemēram, sniega izvešanu un sāls - smilts maisījumu ziemā, lapu izvešanu rudenī un palīdzību sakopšanas talkās pavasaros. 

PSIA „Jumis” ilggadējā pieredze, apkalpojot gan pašvaldības iestādes, gan ražošanas uzņēmumus, tirdzniecības centrus un privātpersonas, ļauj piedāvāt katra klienta vajadzībām vispiemērotākos risinājumus. 

Uzklausot klienta vajadzības un iespējas, uzņēmums piedāvā efektīvu un ērtu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu - palīdz izvēlēties atbilstoša izmēra konteinerus, izveido optimālu atkritumu izvešanas grafiku, kā arī īsteno izlietotā iepakojuma dalītu savākšanu.

Turpinot attīstīt dažādu vides apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību un sniegtu iespēju iedzīvotājiem ērtā viedā nodot šķirotos atkritumus, 2014.gada sākumā PSIA „Jumis” Siguldas pagasta „Zemdegās” atklāja pilsētā vienīgo šķirošanas laukumu 400 kvadrātmetru platībā. 

eco_baltia_struktura

 

 

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS" (JUMIS) izstrādātā vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. - 2023.gadam*.

Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” vidējā termiņa darbības stratēģija ir orientēta uz pozitīvām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanā un dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā Siguldas novadā.

Sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, JUMIS resursi tiek ieguldīti kvalitatīvas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.

Lai veicinātu Siguldas novada administratīvās teritorijas ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī sasniegtu JUMIS stratēģisko mērķi - samazinātu nešķirotu sadzīves atkritumu apjomu, kas tiek nodoti apglabāšanai poligonā SIA “Getliņi EKO”, uzņēmums JUMIS veic ieguldījumus un modernizē atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, attīsta dalīti vākto šķiroto atkritumu infrastruktūru un veido iedzīvotāju izpratni par atkritumu šķirošanu un tās nozīmi, popularizējot zaļo dzīvesveidu novada iedzīvotāju un viesu vidū.

 Galvenie virzieni stratēģiskā mērķa sasniegšanai:

 

jumis.jpg

 

  • Inovatīva atkritumu apsaimniekošanas risinājuma ieviešana Siguldas pilsētā

Lai nodrošinātu inovatīvus risinājumus atkritumu apsaimniekošanā, Siguldā ir uzsākts preskonteineru pilotprojekts daudzdzīvokļu māju kvartālā Leona Paegles ielā.  Ir izvietoti pazemes atkritumu šķirošanas konteineri nešķirotu sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmo (pārtikas) atkritumu apsaimniekošanai.

Projekta tehnoloģiskā inovācija – atkritumu radītāja identifikācija ar Siguldas ID karti! Projekts būs unikāls, jo Latvijā tas būs vienīgaid viedais dalīto atkritumu savākšanas punkts, kas aprīkots ar preskonteineriem sadzīves un bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, un pazemes atkritumu konteineriem šķirošanai, kur iespējams uzskaitīt nodoto atkritumu apjomu izmantojot pašvaldības izsniegtās ID kartes vai mobilo aplikāciju. Pēc projekta rezultātu izvērtēšanas, sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, tiks izskatītas pilotprojekta nākotnes attīstības iespējas, tajā skaitā – izvērtējot iespēju pēc pilotprojekta parauga, izveidot līdzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu konteinera laukumam Pulkveža Brieža 80 un Laimas iela 6.

  • Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas paplašināšana

JUMIS apsaimniekos kompostēšanas laukumu, kur iedzīvotājiem būs iespēja nogādāt un bez maksas laukumā nodod zaļos un dārza atkritumus.

Juridiskām personām zaļo un dārza atkritumu nodošana būs par maksu.

Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajam, tiks izveidots jauns atsevišķs maršruts bioloģiski noārdāmo (pārtikas) atkritumu apsaimniekošanai, piemērojot atsevišķu maksu par šo pakalpojumu.

  • Dalīti vākto atkritumu punktu paplašināšana

JUMIS papildinās dalīti vākto atkritumu (stikla un vieglā iepakojuma) punktu vietas ar jauniem publiski pieejamiem bezmaksas atkritumu šķirošanas konteineriem.

Uzņēmuma attīstības pamatā ir iedzīvotāju vēlmes, un saskaņā ar 2017.gada klientu apmierinātības aptaujas rezultātiem, 81% Siguldas iedzīvotāju izteica apgalvojumu, ka viņus motivētu šķirot atkritumus, ja tiktu piedāvāta iespēja bez maksas šķirot tos īpaši marķētos maisos, tāpēc ir izveidoti jauni dalīti vākto atkritumu maršruti privātpersonām – bezmaksas šķirošanas maisu sistēma.

Lai nodrošinātu aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanos un šķirot atkritumus, JUMIS turpinās komunicēt informatīvu un izglītojošu informāciju par atkritumu šķirošanas sistēmu un cilvēka lomu tajā.

Apskati stratēģiju  | Apskati gada pārskatu 2017 | Apskati gada pārskatu 2018 | Apskati gada pārskatu 2019  Apskati iepirkumu politiku

 *Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta otro daļu informācija publiskota daļēji.
Informācija par vidēja termiņa stratēģiju publicēta 27.02.2018.

Atkritumu šķirošanas vietas Siguldā

Atkritumu šķirošanas vietas Siguldā

Kontaktinformācija

Tālrunis: 26112288

Lietojot jumis.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.