Norādījumi atkritumu šķirošanai

Šķirojot atkritumus, tiek taupīti dabas resursi, samazināts atkritumu apjoms poligonos, un ir iespēja samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu.

Latvijā atkritumus šķiro divos veidos: nodalot katru šķiroto atkritumu veidu atsevišķi (trīs šķiroto atkritumu konteineri: papīram un kartonam, plastmasai un metālam, stikla pudelēm un burkām) vai apvienojot papīra, plastmasas un metāla iepakojumu, tādējādi iegūstot divus šķiroto atkritumu konteinerus: vienu papīra, plastmasas un metāla iepakojumam, otru stikla pudelēm un burkām.

Siguldas novadā, iedzīvotājiem ir iespēja šķirot atkritumus divos šķiroto atkritumu konteineros: dzeltenajā konteinerā iespēja izmest tīru un saplacinātu vieglo iepakojumu (papīru un kartonu, plastmasas un metāla iepakojumu), savukārt zaļajā konteinerā iespējams izmest izskalotas stikla pudeles un burkas.

Papildus tradicionālajiem šķiroto atkritumu veidiem (papīrs un kartons, plastmasa un metāls, stikls), sadzīvē rodas arī dažādi videi kaitīgie atkritumu jeb bīstamie atkritumi, kā piemēram, baterijas un sadzīves tehnika un citas elektroiekārtas, kā arī nolietotas riepas. Šāda veida atkritumi ir jāizmet tikai tiem paredzētajās vietās, nonākot vidē, tās rada lielu kaitējumu.

Zemāk iespējams iepazīties ar norādījumiem, kā pareizi šķirot atkritumus.

Skirosanas instrukcija_ 2 disciplinas.jpg

 

Plastmasa, papīrs, metāls - vieglais iepakojums

Vieglā iepakojuma paredzētajos šķirošanas konteineros drīkst izmest plastmasas iepakojumu (piem., tukšas PET pudeles, cietās plastmasas pudeles un maisiņus, siltumnīcu plēvi), metāla iepakojumu (piem., skārda bundžas un metāla konservus), kā arī visa veida papīra un kartona iepakojumu (t.sk. kartona kastes, avīzes, žurnālus, brošūras, katalogus un citus reklāmas materiālus, kas nav laminēti)

Plastmasas iepakojuma konteineros drīkst izmest:

 • PET pudeles
 • Sadzīves ķīmijas pudeles
 • Plastmasas maisus
 • Saplacinātas dzērienu skārda bundžas
 • Metāla konservu iepakojumu
 • tīru un sausu papīra un kartona iepakojumu bez pārtikas produktu atliekām

Nedrīkst

 • Netīrus plastmasas izstrādājumus
 • Eļļas pudeles, rotaļlietas
 • Saimniecības preces
 • Sadzīves priekšmetus
 • Vienreiz lietojamos traukus
 • slapju vai netīru papīru un kartonu
 • vinila tapetes
 • laminētus papīra izstrādājumus.

Atceries! 

Izmest drīkst tikai tīru un izskalotu iepakojumu bez pārtikas produktu atliekām. Pirms izmešanas plastmasas pudeles saplacini, lai tās aizņem mazāk vietas un konteiners nepiepildās tik ātri.
Pirms izmešanas kartona kastes un dzērienu iepakojumu saplacini, lai tas aizņemtu mazāk vietas un konteiners nepiepildītos tik ātri.
Atsevišķos konteineros papīram paredzētajos konteineros drīkst mest arī dzērienu kartona iepakojumu. Seko līdzi informācijai uz konteineru uzlīmēm! 

Stikla iepakojums

Stikla iepakojuma paredzētajos konteineros drīkst izmest tikai stikla pudeles un stikla burkas.

Drīkst mest: stikla burkas, pudeles. Pirms izmešanas burkas un pudeles jāizskalo no ēdiena un dzērienu paliekām.

Nedrīkst mest: netīru stikla taru, spoguļu stiklu, stikla un keramikas traukus, automašīnu stiklu un pudeles, kas satur plastmasas piemaisījumu.

Atceries!

 • šķirošanas konteinerā metamās lietas pirms tam izskalo ar ūdeni, nav nepieciešamas tās mazgāt ar tīrīšanas līdzekli;
 • plastmasas pudeles un kartona kastes pirms izmešanas jāsaplacina, lai tās aizņemtu mazāk vietas un konteiners tik ātrinepiepildītos;
 • šķirošanas konteineri paredzēti tikai iepakojumam, tajos nedrīkst mest citus sadzīves priekšmetus, traukus vai tml.

Videi kaitīgas preces

 • Elektriskās un elektroniskās iekārtas / Mazā elektronika 

Visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves un elektrotehnikas iekārtas – veļas mašīnas, televizorus, ledusskapjus, plītis, datorus, monitorus, telefonus u.c. - tiek klasificētas kā videi kaitīgi un bīstami atkritumi, jo tās satur videi un cilvēkam bīstamas vielas. Lai nodrošinātu drošu elektroiekārtu nodošanu pārstrādei, elektroiekārtām ir jābūt neizjauktām, piemēram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati u.tml. 

Elektroiekārtas neizjauktā veidā šķirošanas laukumā "Zemdegas" pieņem bez maksas.

 • Nolietotas baterijas un akumulatori

Visa veida baterijas un akumulatori no dažādām elektroiekārtām ir jāšķiro atsevišķi no citiem atkritumiem, jo tie satur videi un cilvēkam bīstamas vielas. Nolietotās baterijas un akumulatori ir nododami jebkurā specializētajā bateriju vākšanas konteinerā, kas izvietoti bateriju tirdzniecības vietās - veikalos, degvielas uzpildes stacijās, kā arī izglītības iestādēs, valsts iestādēs un birojos.

Lielāku daudzumu bateriju var nogādāt šķirošanas laukumā "Zemdegas".

Automašīnu akumulatori ir jānogādā videi kaitīgo preču pieņemšanas punktos vai atkritumu šķirošanas laukumā  "Zemdegas".

 • Nolietotas riepas

Nolietotās autoriepas tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi, tāpēc visi Siguldas novada iedzīvotāji un uzņēmumi ir aicināti tās nodot atkritumu šķirošanas laukumā "Zemdegas".

Uzzini vairāk par riepu nodošas iespējām ŠEIT.

Rīkojies atbildīgi - nodod mazo elektroniku 

Siguldas iedzīvotājiem ir iespēja nodot mazo elektrotehniku. Specializētajos zaļajos konteineros ikviens iedzīvotājs var atstāt sev nevajadzīgo elektrotehniku un izlietotās baterijas. Ja mājās glabājas izlietotas baterijas, nevajadzīgs gludeklis, mobilais telefons, fēns vai kāda cita neliela izmēra elektroiekārta, kas nedarbojas vai nav vajadzīga, to droši var nest uz Rimi “Sigulda”  veikalu, kur to var atstāt speciālajā konteinerā. Šādā veidā gājienu pēc ikdienas pirkumiem var apvienot ar videi draudzīgu rīcību un veicināt atkritumu šķirošanas paradumu. Specializētajos zaļajos konteineros ikviens var atstāt sev nevajadzīgās elektroierīces un izlietotās baterijas, un tās tiks utilizētas dabai un cilvēkiem draudzīgā veidā. Konteiners tiks regulāri iztukšots un to saturs nodots otrreizējai pārstrādei.

Ja baterijas vai elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās nokļūstot apkārtējā vidē rada toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c. Jāatgādina, ka šīs lietas nekādā gadījumā nedrīkst izmest arī sadzīves atkritumos, jo tās nodara ne vien kaitējumu videi, bet tā ir arī nelietderīga dabas resursu izšķērdēšwana, jo tā vietā lai iekārtu sastāvdaļas tiktu pārstrādātas jaunos materiālos un ikārtās tās bezjēdzīgi tiek noglabātas uz mūžīgiem laikiem atkritumu poligonā.

LZP1000.jpg

Atkritumu šķirošanas vietas Siguldā

Atkritumu šķirošanas vietas Siguldā

Kontaktinformācija

Tālrunis: 26112288

Lietojot jumis.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.