Atkritumu šķirošana

 • Kāpēc jāšķiro atkritumi?

  Pirmkārt, atšķirojot iepakojumu no sadzīves atkritumiem, mēs samazinām kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu, kas uz visiem laikiem nonāk atkritumu poligonā.

  Otrkārt, atšķirojot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, mēs samazinām ikmēneša mājsaimniecības izdevumus par atkritumu izvešanu.

  Treškārt, iepakojuma materiālu pārstrāde ļauj taupīt enerģiju un dabas resursus.

  Ko nozīmē šķirot divās disciplīnās?

  Šķirot divās disciplīnās nozīmē šķirot sadzīvē radušos atkritumus atsevišķi stiklu vienā konteinerā un vieglo iepakojumu (papīru, plastmasu, vieglo metālu) citā!

  Jumis Skirosanas_instrukcija_WEB_small.PNG

  Dzīvoju dzīvoklī, kur man likt šķirotos atkritumus?

  Ja mājas konteineru laukumā nav uzstādīti atsevišķi konteineri šķirotajiem atkritumiem, aicinām savas mājas apsaimniekotāju informēt par vēlmi šķirot atkritumus un mudiniet uzstādīt šķirošanas konteinerus!

  Daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem ir iespēja vērsties Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” ar iesniegumu, ka nama apsaimniekotājs piekrīt, ka attiecīgās daudzdzīvokļu mājas pagalmā tiek izveidots publiskais dalītās vākšanas punkts, t.i. dalītās vākšanas konteineri ir pieejami jebkuram Siguldas novada iedzīvotājam.

  Publisko dalītās vākšanas punktu atkritumu šķirošanas konteineru tukšošana būs bezmaksas. Savukārt namu apsaimniekotājiem, kuri vēlēsies, lai atkritumu šķirošanai paredzētie konteineri ir pieejami tikai attiecīgā nama iedzīvotājiem, tāpat kā līdz šim tiks piemērota maksa par transporta izdevumiem šķirošanas konteineru tukšošanai.

  Ikviens iedzīvotājs šķirotos atkritumus bez maksas varat nodot Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” atkritumu šķirošanas laukumā Siguldā, "Zemdegās".

  Kāds ir šķirošanas laukuma Siguldā, "Zemdegas" darba laiks?

  Darba laiks:

  • Otrdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00
  • Trešdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00
  • Ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00
  • Sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
  Kā saprast, kurā konteinerā ko mest?

  Uz konteineriem ir informatīvas uzlīmes. Lūdzam  ievērot norādes uz tām!

  Ko drīkst un ko nedrīkst mest kartonam / papīram domātajā konteinerā?

  Nedrīkst mest slapjus, netīrus materiālus, vinila tapetes, vienreizējās lietošanas traukus, čipsu pakas, saldējuma papīru, olu trauciņus / bretes u.tml.

  Ja rodas jautājumi, lūdzu sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru pa tālruņiem: 26112288, 67972286 vai rakstiet uz info@jumis.lv

  Cik kilogramu atkritumu gadā rodas Latvijas mājsaimniecībās?

  Ir aprēķināts, ka nedēļas laikā viens Latvijas iedzīvotājs rada apmēram sešus kilogramus atkritumu, mēneša laikā apmēram 28 kg, bet gada laikā mēs katrs radām 333 kg atkritumu (Eurostat 2011. gada dati). Tiek lēsts, ka ik gadu Latvijā no jauna uzkrāja apmēram 600 - 700 tūkstoši tonnu sadzīves atkritumu.

  Darbā cenšamies šķirot papīrus, krāt makulatūru, bet ne vienmēr pietiek pacietības izraut ārā skavas. Vai tas traucē papīra pārstrādei?

  Nē, pārstrādei tas netraucē, jo pārstrādes procesā papīrs tiek šķīdināts un ne-papīra frakcijas (skavas, līplentes u.c.) tiek atdalītas no papīra masas.

  Kas ir PET?

  PET ir termina "polietilēnteraftalāts" saīsinājums. PET ir plastmasas veids ar augstu izturību, kas saglabājas pie apkārtējās temperatūras svārstībām, kā arī mazu mitruma un gāzu caurlaidību. Visvairāk to izmanto minerālūdeņu, gāzēto atspirdzinošo dzērienu un eļļas pudeļu ražošanai. Tāpat no PET var ražot arī tekstilšķiedru un citus noderīgus produktus.

  Darbā cenšamies šķirot papīrus, krāt makulatūru, bet ne vienmēr pietiek pacietības izraut ārā skavas. Vai tas traucē papīra pārstrādei?

  Nē, pārstrādei tas netraucē, jo pārstrādes procesā papīrs tiek šķīdināts un ne-papīra frakcijas (skavas, līplentes u.c.) tiek atdalītas no papīra masas.

  Vai, šķirojot PET pudeles, tām ir jānoņem korķi un etiķetes?

  PET pudelēm nav nepieciešams noņemt korķīšus un etiķetes. Rūpnīcā pārstrādes procesā visas nevajadzīgās sastāvdaļas tiek atdalītas.

  Mūsu ģimene šķiro atkritumus un met tos noteiktajos atkritumu konteineros, bet atkritumu savācējmašīna visus atkritumus nešķirojot samet vienā mašīnā. Kāda tad jēga šķirot?

  Šai situācijai ir sekojošs izskaidrojums: izlietotajam iepakojam paredzētajos konteineros ir samests pārāk daudz sadzīves atkritumu, tāpēc sašķirotie materiāli vairs nav derīgi pārstrādei un tos nav izdevīgi atšķirot no pārējiem atkritumiem. Tādēļ savācējmašīna visu konteinera saturu samet pie sadzīves atkritumiem. Šajā situācijā ir svarīga arī iedzīvotāju loma un atbildība. Ja redzat, ka kāds atkritumu šķirošanas konteinerā met sadzīves atkritumus, aizrādiet, ka šādiem atkritumiem ir paredzēts cits konteiners.

  Kurā konteinerā jāmet polietilēna čipsu pakas, plastmasas krējuma / jogurta / salātu trauciņi, konfekšu papīrīši?

  Čipsu pakas, plastmasas krējuma, jogurta, salātu trauciņus un konfekšu papīriņus Latvijā šobrīd nav iespējams pārstrādāt, tāpēc tie ir jāmet sadzīves atkritumiem paredzētajā konteinerā.

  Kur lai lieku makulatūru - vecās avīzes, žurnālus utt.?

  Lai atbrīvotos no nelieliem makulatūras apjomiem, izmantojiet papīram un kartonam paredzētos šķirošanas konteinerus. Birojos piedāvājam uzstādīt arī īpašas kastes biroja papīra savākšanai.

  Ja jums ir sakrājies lielāks daudzums makulatūras (vecas avīzes, žurnāli, grāmatas) nogādājiet to atkritumu šķirošanas laukumā.

  Vai vecā ledusskapja, plīts vai gludekļa nodošana ir bez maksas?

  Nolietoto elektropreču nodošana atkritumu šķirošanas laukumā ir bez maksas. Ja vēlaties, lai elektropreces tiek izvestas no Jūsu mājas vai biroja, tad rēķins tiks piestādīts par transporta pakalpojumu.

  Atcerieties, ka speciālajos pieņemšanas laukumos pieņem tikai neizjauktas elektropreces! Elektropreču utilizācija tiek organizēta tādā veidā, ka ar ieņēmumiem, kas gūti, pārdodot vērtīgās detaļas pārstrādei, tiek nosegtas izmaksas, kas rodas, lai pārstrādei nogādātu nevērtīgās detaļas. Ja visas vērtīgās detaļas jau ir izņemtas, tad faktiski iedzīvotājs uz atkritumu šķirošanas laukumu nogādā sadzīves atkritumus.

  Kāpēc atkritumi neradīja problēmas pirms 100 gadiem, bet šodien rada?

  Atkritumi neradīja problēmas, kamēr uz Zemes bija skaitliski maz iedzīvotāju (pašlaik pasaules iedzīvotāju skaits pārsniedz sešus miljardus, bet tikai pirms gadsimta tas nebija lielāks par diviem miljardiem), nepastāvēja izejvielu (naftas, gāzes) deficīts, bija mazāks vides piesārņojums, daudz brīvu platību, bet produktu iepakošanā un rūpniecībā izmantotie materiāli bija bioloģiski sadalošies vai inerti dabas produkti (koks, māls, vilna, lini, āda, utt.), kas, nonākot apkārtējā vidē, ar laiku sadalījās bez pēdām.

  Šodien Zemes iedzīvotāju skaits pārsniedz 7 miljardus, neatjaunojamo dabas resursu (naftas, gāzes, akmeņogļu) krājumi nav neierobežoti, turklāt mūsu dzīvē plaši ienākuši sintētiskie materiāli (plastmasas, sintētiskās šķiedras, dažādas ķimikālijas, kompozītu materiāli un citi), kas dabā nav sastopami un vairumā gadījumu ir bioloģiski nesadalāmi.

  Šādiem materiāliem atkritumu veidā nonākot apkārtējā vidē, tā tiek piesārņota, jo daba nespēj tos asimilēt.

  Kādos gadījumos uzņēmumiem, t.i. arī namu apsaimniekotājiem šķiroto konteineru tukšošana ir bez maksas?

   „Līdzšinējā kārtība Siguldas pilsētā paredzēja, ka daudzdzīvokļu namu pagalmos atkritumu dalītās vākšanas konteineri tiek izvietoti bez maksas, tie ir pieejami tikai attiecīgā nama iedzīvotājiem, bet līdz ar to iedzīvotāji sedz sašķirotā materiāla transportēšanas izmaksas. Jūlijā saņemtajos rēķinos bija ietverta maksa bija par dalītās vākšanas konteinera satura tukšošanas transporta izdevumiem 2013. gada jūnijā.

   Sākot ar 2013.gada 1. jūliju daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem ir iespēja vērsties SIA „Jumis” ar iesniegumu, ka nama apsaimniekotājs piekrīt, ka attiecīgās daudzdzīvokļu mājas pagalmā tiek izveidots publiskais dalītās vākšanas punkts, t.i. dalītās vākšanas konteineri ir pieejami jebkuram Siguldas novada iedzīvotājam. Publisko dalītās vākšanas punktu atkritumu šķirošanas konteineru tukšošana būs bezmaksas.

   Jau šobrīd Siguldas novadā ir izveidoti vairāk kā 20  publiskie atkritumu šķirošanas punkti, punktu adreses ir ir pieejamas http://www.jumis.lv/lv/pakalpojumi/atkritumu-skirosana-1/atkritumu-skirosanas-vietas/   Aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot iespēju bez maksas šķirot atkritumus publiskajos punktus kā arī piedalīties ikmēneša šķirošanas akcijās šķirošanu atkritumu šķirošanas laukumā Zemdegas, Siguldā. Privātmāju iedzīvotājiem, kas vēlas izbaudīt ērtības un atkritumus šķirot pie savas mājas individuālajos dalītās vākšanas konteineros, šāds maksas pakalpojums arī turpmāk būs pieejams.”  

Atbildi nosūtīsim 2 darba dienu laikā

Sazinies ar mums

SIA JUMIS

tālr. 26112288

E-pasts: info@jumis.lv 

Atkritumu šķirošanas vietas Siguldā

Atkritumu šķirošanas vietas Siguldā

Kontaktinformācija

Tālrunis: 26112288

Lietojot jumis.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.