SIA "JUMIS" rīko 26.09.2017.lielgabarīta nodošanas akciju bez maksas

Klientu apkalpošanas darba laika izmaiņas 29.09.2017

20 • 09 • 2017
Informējam, ka 29.09.2017. sakarā ar darbiem elektrotīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde, tāpēc nevarēsim veikt klientu apkalpošanu 29.09.2017. no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00.

Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” atbalstīja Raiņa parka svētkus ar atkiritumu šķirošanas iespējām

04 • 09 • 2017
Siguldā 26.augustā norisinājās Raiņa parka svētki - aktīvas atpūtas pasākums ģimenēm, kur bija plaši pieejamas informatīvi izglītojošas aktivitātes visām paaudzēm.

Siguldā pie daudzdzīvokļu namiem būs jāuzstāda slēgtas atkritumu konteineru novietnes

31 • 08 • 2017
Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas noVides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas 16.augustā stājušies spēkā saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”, kas ne tikai nosaka vispārējo atkritumu apsaimniekošanas kārtību novadā, bet arī paredz palielināt šķiroto atkritumu apjomu, kā arī izveidot slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes pie daudzdzīvokļu namiem.

Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā "Zemdegās" bez maksas pieņems bojātos augļus un dārzeņus

31 • 08 • 2017
Siguldas novada iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju bez maksas nodot bojātos augļus un dārzeņus šķirošanas laukumā „Zemdegas”. Šķirošanas laukums apmeklētājiem ir atvērts otrdienās plkst. 14.00 – 16.00 un sestdienās plkst. 10.00 – 14.00.
08.09.2017

Šī gada 26. septembrī no plkst.14.00 līdz 18.00 šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Siguldā, „Zemdegās” notiks bezmaksas sadzīves lielgabarīta un zaļo un dārza atkritumu savākšanas akcija.

Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” aicina Siguldas novada iedzīvotājus izmantot šo iespēju, jo akcijas laikā bez maksas varēs nodot sadzīves lielgabarīta atkritumus – dīvānus, skapjus, krēslus, galdus, paklājus u.c. sadzīves priekšmetus. Aicinām sazināties  iepriekš ar Siguldas pilsētas  SIA “JUMIS” klientu apkalpošanas speciālisti pa tālruni 26112288, ja rodas neskaidrības par nododamo atkritumu veidu. Akcijas ietvaros varēs nodot arī zaļos un dārza atkritumus – augļus, dārzeņus, jauktos dārza atkritumus, lapas, zāli un zarus.

Atgādinām, ka lielgabarīta atkritumus bez maksas var nodot tikai Siguldas novada iedzīvotāji, uzrādot attiecīgus dokumentus - Siguldas novada ID karti vai izziņu par deklarēto dzīvesvietu.
Joprojām divas reizes nedēļā otrdienās un sestdienām šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā bez maksas var nodot papīru (makulatūru), kartonu, tetrapakas, PET pudeles, polietilēnu, pudeļu stiklu, logu stiklu, metālu, baterijas, akumulatorus, luminiscētās spuldzes un nolietotās elektropreces (neizjauktā veidā ar visām komponentēm).
Savukārt par samaksu tiks pieņemti jaukta tipa celtniecības atkritumi 20.00 EUR/m3.

Zemniekus un lauksaimniekus aicinām bez maksas nodot lauksaimniecības plēvi, minerālmēslu maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi, lopbarības ietinamo plēvi un sietus, kā arī plastmasas kannas. Uzņēmuma “JUMIS” darbinieki nodrošinās materiāla savākšanu un nogādi pārstrādei.

Iesākoties rudens sezonai iedzīvotājiem, kuriem nav iespēju kompostēt savā īpašumā, ir iespēja atbrīvoties no zaļajiem atkritumiem – zāles, lapām, augļiem un dārzeņiem, ievietojot tos īpaši marķētos 120 litru maisos. Maisus var iegādāties uzņēmuma Klientu apkalpošanas centrā Siguldā, R.Blaumaņa ielā 10 un atkritumu šķirošanas laukumā “Zemdegas”. Maisa cena – 2.00 EUR/ gab. Siguldas novada iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju bez maksas līdz 2017.gada 31.oktoberim nodot bojātos augļus un dārzeņus šķirošanas laukumā „Zemdegas”.  Šķirošanas laukums apmeklētājiem ir atvērts otrdienās plkst. 14.00 – 16.00 un sestdienās plkst. 10.00 – 14.00.

Atkritumu šķirošanas vietas Siguldā

Atkritumu šķirošanas vietas Siguldā

Kontaktinformācija

Tālrunis: 67972286