Daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem Siguldas novadā pagalmos jāizveido slēgtas atkritumu konteineru novietnes

15.06.2019. rīkotās nolietotās elektropreču savākšanas akcijas rezultāti

26 • 06 • 2019
Šīs akcijas galvenais mērķis bija veidot labus paradumus - lai nolietotās elektroiekārtas nonāktu tām paredzētajā vietā. Paldies atsaucīgajiem Siguldas novada iedzīvotājiem, kuri izmantoja iespēju un akcijas ietvaros ērti atbrīvojās no nevajadzīgās sadzīves tehnikas, droši zinot, ka tā nenokļūs mežos vai māju pagalmos.

Siguldā tiks uzstādīti pirmie viedie atkritumu konteineri Latvijā

26 • 06 • 2019
Jūnija beigās Siguldā daudzdzīvokļu namu kvartālā Leona Paegles ielā tiks uzsākti darbi, lai ar jaunāko pilsētvides tehnoloģiju atbalstu ierīkotu pirmo dalītās atkritumu savākšanas viedpunktu Latvijā. Papildus šķirotiem stikla un vieglā iepakojuma atkritumiem iedzīvotāji varēs nodot bioloģiski noārdāmus sadzīves atkritumus un nešķirotos sadzīves atkritumus, maksājot tikai katrs par savu konkrēti nodoto atkritumu apjomu, un uzskaite tiks veikta, izmantojot pašvaldības izsniegtās Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes.

Aicinām Mālpils novada iedzīvotājus noslēgt jaunos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

14 • 06 • 2019
Līgumu iespējams noslēgt elektroniski un klātienē Mālpils novada domē un Mālpils Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
09.10.2018

Siguldas novada pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem līdz 2019.gada 1.janvārim pagalmos jāizveido slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes.

Tās var veidot gan viena daudzdzīvokļu māja, gan vairākas kopā, taču ne vairāk kā viena kvartāla ietvaros. Slēgta tipa atkritumu konteineru novietnēs būs jānodrošina vieta gan nešķiroto, gan šķiroto atkritumu konteineriem – papīram, stiklam, plastmasai, metālam, ja sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punkts nav izvietots dzīvojamo ēku kvartāla robežās.

Atkritumu konteineru novietnēm būs jāatrodas vismaz desmit metrus no dzīvojamās mājas logiem, vietā, kas ērti sasniedzama iedzīvotājiem un kur tām netraucēti var piekļūt atkritumu apsaimniekotāju specializētais transports.

Atgādinām, ka slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu novietojums un būvniecība jāsaskaņo pašvaldības Būvvaldē.

Siguldas novada pašvaldība norāda, ka, palielinoties valsts noteiktajam dabas resursu nodoklim, līdz 2020.gadam Latvijā būtiski pieaugs maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tādēļ iedzīvotājiem savlaicīgi jāuzsāk atkritumu šķirošana. Šķirojot atkritumus un pārstrādājot otrreiz izmantojamos materiālus – papīru, plastmasas pudeles un stiklu, ir iespējams būtiski samazināt atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu. Līdz 2023.gadam dalīti vākto šķiroto atkritumu apjomu novadā plānots palielināt par 11%, no pašreizējiem 22% līdz 33% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma. Plašāku informāciju par slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu izbūvi aicinām saņemt pie pašvaldības aģentūras pilsētvides plānotājas Zanes Gateres, rakstot uz e-pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67071335.

Savukārt, lai saņemtu plašāku informāciju par atkritumu konteineru izmēriem, aicinām sazināties ar Siguldas pilsētas SIA “JUMIS”, zvanot uz tālruņa numuru: 26 11 22 88 vai rakstot uz e-pasta adresi info@jumis.lv.

Atkritumu šķirošanas vietas Siguldā

Atkritumu šķirošanas vietas Siguldā

Kontaktinformācija

Tālrunis: 26112288

Lietojot jumis.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.