Atkritumu šķirošanas laukums "Zemdegas"

Pasta izdevuma izmaiņas no 2020.gada 1.janvāra

14 • 01 • 2020
No 2020.gada 1.janvāra stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātie universālā pasta pakalpojuma (UPP) jaunie tarifi. Pamatojoties uz minēto, Siguldas novadā, ja Pasūtītājs vēlas saņemt rēķinu pa pastu, tad Pasūtītājs maksā rēķina sagatavošanas un piegādes maksu pa pasta izdevumiem neieskaitot PVN: 1,50 EUR apmērā, PVN21% 0.32EUR, kopā 1.82EUR, par katra rēķina, t.sk. koriģētā rēķina, sagatavošanu un piegādi pa pastu.

Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” svētku eglītes aicina nemest sadzīves atkritumos

27 • 12 • 2019
Vides apsaimniekošanas uzņēmums Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” aicina Siguldas novada iedzīvotājus Ziemassvētku eglītes pēc svētkiem neizmest sadzīves atkritumu konteineros, bet rast veidus, kā no tām atbrīvoties videi draudzīgāk. Uzņēmums saviem klientiem pēcsvētku periodā piedāvā vairākas iespējas, kā atbrīvoties no eglītēm videi draudzīgāk, tādējādi novēršot eglīšu nonākšanu atkritumu poligonā.

Izmaiņas Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” klientu apkalpošanas centra darba laikā Ziemassvētku periodā

19 • 12 • 2019
Vides apsaimniekošanas uzņēmums Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” vērš uzmanību izmaiņām klientu apkalpošanas centra darba laikā Ziemassvētku periodā. Līdz ar to iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti laikus pieteikt nepieciešamos papildu pakalpojumus svētku periodam vai atteikt, ja atkritumu izvešana nebūs nepieciešama un piekļuve konteineriem būs ierobežota.

Vēlam vērtīgus un zaļus svētkus!

19 • 12 • 2019
Laikā, kad Latvija gatavojas svētkiem un kļūst skaistāka, mēs domājam par vērtībām , kas Latviju padarītu zaļāku katru dienu.
22.10.2019

“Zemdegās” novadnieki var nodot gan vieglo iepakojumu – plastmasas, papīra, kartona un metāla iepakojumu, īpaši, ja tas uzkrājies vairumā, gan tukšo stikla taru – pudeles un burkas. Tāpat šķirošanas laukumā bez maksas var nodot nolietotās elektroiekārtas, dažādus metāla izstrādājumus, koka paletes, kastes. Šķirošanas laukumā pieņem arī  luminiscentās spuldzes, autoriepas, eļļas un eļļu filtrus. Sezonāli Siguldas novada  iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot arī bioloģiski noārdāmos atkritumus, piemēram, savāktās rudens lapas, kuras pašreiz laukumā tiek pieņemtas bezmaksas līdz 31.oktobrim.

Zemdegu šķirošanas laukuma nosacījumi >>> Spied šeit

Kāpēc svarīgi šķirot? Jo tādējādi ir iespēja pasargāt apkārtējo vidi no negatīvās ietekmes, kuru atstāj sabiedrības neapdomīga rīcība, tostarp neatļautās vietās izmetot dažāda veida atkritumus, kuri ar laiku var negatīvi ietekmēt arī cilvēka veselību. Tāpēc šķirošanas laukumi ir būtiska šķirošanas infrastruktūras sastāvdaļa, kurā tiek nodrošināta iespēja nodot lielu skaitu dažāda veida atkritumu un vairs nevajadzīgo priekšmetu, tādējādi saudzējot dabas resursus un samazinot kopējo poligonos noglabāto atkritumu apjomu valstī. Atkritumu šķirošana ir iespēja, kā iedzīvotāji var samazināt arī to nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu, kuru apsaimniekošana ir par maksu.

Atkritumu šķirošanas laukums ir tikai viens no pieturas punktiem. Vēlāk, atbilstoši tā veidam, iegūtais materiāls tiek nogādāts šķirošanas rūpnīcā, kur atkritumi tiek sašķiroti pēc to veidiem, kvalitātes un pārstrādes iespējām. Pārstrādei nederīgie materiāli tiek nošķiroti atsevišķi un nogādāti apglabāšanai poligonā. Kopā iedzīvotāju šķirotajos atkritumos tie ir no 10% līdz pat 30%, jo ļoti bieži dalītās vākšanas konteineros un laukumos tiek izmesti arī nešķiroti sadzīves atkritumi. Pārstrādei derīgais materiāls tiek sagatavots transportēšanai (presēts, saķīpots u.t.t.) un uzglabāts līdz tālākajam ceļam uz rūpnīcām. Savukārt bioloģiskie atkritumi tiek uzturēti atbilstošos apstākļos, lai vēlāk jau kļūtu par kompostu, kuru iespējams izmantot kā augsni dārzeņu un citu augu audzēšanai. Videi kaitīgie un bīstamie atkritumi tiek nodoti specializētiem bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri veic to pārstrādi un/vai iznīcināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lai novērstu to, ka daļa šķiroto atkritumu gala rezultātā tomēr nonāk poligonā, būtiski ņemt vērā vairākus nosacījumus. Piemēram, izmetot iepakojumu, tam jābūt tīram no pārtikas vai jebkādām citām vielām, kuras var ietekmēt pārstrādes iespējas. Plastmasas un kartona iepakojumu pirms tā izmešanas vajadzētu iztukšot un saplacināt, savukārt starp stikla pudelēm un burkām nevajadzētu izmest jebkuras citas izejvielas, tostarp plastikāta vai papīra maisiņus. Lai dotu otro dzīvi elektrotehnikai, tai jābūt neizjauktā stāvoklī un ar visām tam piederošajām detaļām, savukārt baterijām jābūt veselām – bez deformācijas pazīmēm.

Siguldas pilsētas SIA “Jumis” šķirošanas laukums atrodas Siguldas pagasta "Zemdegās". Tajā apmeklētāji tiek pieņemti četras reizes nedēļā:

Otrdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00

Trešdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00

Ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00

Sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00

 

 Siguldas novada iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā aicināti vērsties Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” klientu apkalpošanas centrā, zvanot pa tālr. 26112288 vai rakstīt e-pastu info@jumis.lv

 


Atkritumu šķirošanas vietas Siguldā

Atkritumu šķirošanas vietas Siguldā

Kontaktinformācija

Tālrunis: 26112288

Lietojot jumis.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.